Privacyverklaring

1. Verantwoordelijke
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Lifetimevideo verwerkt van gebruikers van haar diensten en bezoekers aan haar website www.lifetimevideo.nl. Indien u persoonsgegevens aan mij verstrekt geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Letty van der Geest van Lifetimevideo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, te bereiken middels:
– e-mail: letty@lifetimevideo.nl
– telefoon: +31(0)650204416

2. Welke gegevens verwerk ik en voor welk doel
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik via de website verwerk:
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
Wanneer u mij een mail stuurt bewaar ik uw gegevens. Onder deze gegevens behoren:
– Naam
– E-mailadres

2.1 Met als doel:
– Om de functie en de werking van de eigen website op www.lifetimevideo.nl en om dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren teneinde de bezoeker beter van dienst te kunnen zijn in de verstrekking van informatie op de site.
– Om de gebruikte computer en apparaat te kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van deze website.
– Verder gebruik ik de IP-adressen om uw locatie te bepalen (op stadsniveau).
Wanneer u mijn website bezoekt, wordt het het IP-adres van uw computer geregistreerd, locatiegegevens, uw browserinstellingen en apparaat type. Het IP-adres is het numerieke adres van de computer die wordt gebruikt om de website te bezoeken. Browserinstellingen kunnen het type browser dat u gebruikt omvatten, evenals de browsertaal en tijdszone. Deze informatie wordt verzameld om de gebruikte computer te kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van mijn website. Verder worden de IP-adressen gebruikt om uw locatie te bepalen (op stadsniveau) en om bij te houden hoeveel unieke ip’s er per jaar op de website komen. De informatie m.b.t. internetbrowser en apparaat type worden gebruikt om de werking van de site in de verschillende browsers te monitoren en te verbeteren teneinde een betere gebruikservaring aan de bezoekers aan mijn website aan te kunnen bieden. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet bedoeld om u als individu te herleiden.
Uw naam en e-mailadres worden door mij gebruikt om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw vraag of verzoek. Ik zal die persoonsgegevens niet delen, verkopen, ruilen of een derde party toestemming geven om de gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden.

2.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via letty@lifetimevideo.nl, dan verwijder ik deze informatie.

2.3 Communicatie
Contact is mogelijk via het versturen van een e-mail. Wanneer u e-mail of andere berichten naar Lifetimevideo verzendt, is het mogelijk dat Lifetimevideo die berichten bewaart. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Lifetmevideo zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover hij mocht beschikken. De verstuurde gegevens zullen door Lifetimevideo vertrouwelijk worden behandeld. Lifetimevideo gebruikt geen e-mailadressen voor het retargeting voor advertenties noch voor enig ander marketingdoeleinde.

3. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Lifetimevideo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van maximaal 7 jaar, omdat dit wettelijk bepaald is.

4. Beveiligingsmaatregelen
Gegevens die vertrekt worden aan Lifetimevideo zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

4.1 Het delen van persoonsgegevens met derden
Lifetimevideo verstrekt informatie uitsluitend aan derden (met toestemming van u) als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4.2 Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Lifetimevideo gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

4.3 Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser ook instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op deze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Als u niet wilt dat u herkend wordt/getracked wordt, dan kunt u tot die tijd de cookies van uw browser uitzetten. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser.
Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.
Tip:
De site van de consumentenbond geeft u uitleg over het verwijderen en uitschakelen van de verschillende cookies: https://www.consumentenbond.nl/tablet/cookies-verwijderen

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik over u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar letty@lifetimevideo.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Lifetimevideo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5.2 Beveiliging persoonsgegevens: Vragen en contact
Lifetimevideo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen. Ook als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via letty@lifetimevideo.nl.

6. Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 juni 2018.